pierwotniaki

Strona główna mapa kontakt galeria System reklamy TestSystem reklamy Test

Strona główna

Pierwotniaki to organizmy, których ciało stanowi okryta plazmalemmą cytoplazma, zawierająca jądro i inne organelle komórkowe. Mogą zawierać więcej jąder o rozmaitym walorze genetycznym. Pierowtniaki mają cechy budowy charakterystyczne dla pojedynczych komórek, al jednocześnie wiele morfologicznych i fizjologicznych cech typowych dla organizmów tkankowych. Nie są więc pojedyncza komórka a organizmem acellularnym - bezkomórkowym. Stanowią część królestwa zwierząt jak również są ściśle związane z królestwem roślin. Moga tworzyć kolonie ze zróznicowanymi osobnikami wegetatywnymi i rozrodczymi. Prosta budowa ciała pozwoliła im na opanowanie wszystkich środowisk życia i stworzyła dogodne warunki do adaptacji. Mogą być reducentami, producentami i konsumentami.

Powiązane tematy w serwisie:

Metabolizm pierwotniaków

U pierwotniaków wystepują cztery typy odżywiania: autotroficzne czyli samożywne, heterotroficzne czyli cudzożywne, miksofroficzne - czyli pierwotniak odżywia się zarówno autotroficznie jak i heterotroficznie, oraz amfitroficznie - pierwotniak wpierw (więcej...)

Świdrowiec Trypanosoma sp

Do rodzaju Trypanosoma należą wiciowce pasożytujące we krwi kręgowców. Dla większości żywicielami pośrednimi są owady. Są to organizmy o ciele wydłużonym, rzadziej kulistym, pokryte dwuwarstwową błoną podścieloną włóknami. Mają jedną wić wyrastającą (więcej...)

Bruzdnica Ceratium sp

Bruzdnice wystepują bardzo licznie w pelagialu mórz i zbornikach słodkowodnych. Zbiera się je siatką planktonową w jeziorach lub drobnych zbiornikach, gdzie wystepuja późnym latem. Komórka pierwotniaka jest pokryta grubym sztywnym pancerzykiem, (więcej...) © Copyright by pierwotniaki 2009