pierwotniaki

Strona główna mapa kontakt galeria zarządzanie zasobami ludzkimi usługi zwalczania os Warszawa lesno skład blach kwasoodpornych strzyźenie psłw tychy www.saloncezar.com.pl

Strona główna

Pierwotniaki to organizmy, których ciało stanowi okryta plazmalemmą cytoplazma, zawierająca jądro i inne organelle komórkowe. Mogą zawierać więcej jąder o rozmaitym walorze genetycznym. Pierowtniaki mają cechy budowy charakterystyczne dla pojedynczych komórek, al jednocześnie wiele morfologicznych i fizjologicznych cech typowych dla organizmów tkankowych. Nie są więc pojedyncza komórka a organizmem acellularnym - bezkomórkowym. Stanowią część królestwa zwierząt jak również są ściśle związane z królestwem roślin. Moga tworzyć kolonie ze zróznicowanymi osobnikami wegetatywnymi i rozrodczymi. Prosta budowa ciała pozwoliła im na opanowanie wszystkich środowisk życia i stworzyła dogodne warunki do adaptacji. Mogą być reducentami, producentami i konsumentami.

Powiązane tematy w serwisie:

Metabolizm pierwotniaków

U pierwotniaków wystepują cztery typy odżywiania: autotroficzne czyli samożywne, heterotroficzne czyli cudzożywne, miksofroficzne - czyli pierwotniak odżywia się zarówno autotroficznie jak i heterotroficznie, oraz amfitroficznie - pierwotniak wpierw (więcej...)

Świdrowiec Trypanosoma sp

Do rodzaju Trypanosoma należą wiciowce pasożytujące we krwi kręgowców. Dla większości żywicielami pośrednimi są owady. Są to organizmy o ciele wydłużonym, rzadziej kulistym, pokryte dwuwarstwową błoną podścieloną włóknami. Mają jedną wić wyrastającą (więcej...)

Bruzdnica Ceratium sp

Bruzdnice wystepują bardzo licznie w pelagialu mórz i zbornikach słodkowodnych. Zbiera się je siatką planktonową w jeziorach lub drobnych zbiornikach, gdzie wystepuja późnym latem. Komórka pierwotniaka jest pokryta grubym sztywnym pancerzykiem, (więcej...) © Copyright by pierwotniaki 2009